Biografija

Biografija

Nezir Pivić je rođen 4. jula 1983. godine u Zenici. Rođen je u radničkoj porodici, čiji je otac fizički radnik, a majka domaćica. Živio je i odrastao u višečlanoj porodici sa četiri sestre i jednim bratom. Srednju školu završio je u Zenici. Diplomu kriminaliste je 2006. godine stekao na Fakultetu kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Tokom studija pokazao je izvrsno znanje u savladavanju naučno – nastavnog procesa i time stekao status povlaštenog studenta kojim se omogućava prijevremeno završavanje studija. Takav status je i iskoristio na način da je fakultet završio i prije roka. Također, tokom studiranja zahvaljujući postignutom uspjehu bio je izabran i za demonstratora. Pored odličnog uspjeha i studiranju nakon okončanja studija, posao je tražio godinu dana.

Tek od 2007. godine je zaposlen kao asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici na Katedri za krivično pravo, gdje je svojim predanim radom i naučnim postignućima u posljednih 10 godina magistrirao (2009.) i doktorirao (2012.). Sa 26 godina je magistrirao, a sa 29 godina doktorirao i time postao jedan od najmlađih doktora pravnih nauka u BiH. U skladu sa njegovim naučnim napretkom, napredovao je i u profesionalnom smislu od zvanja asistenta, u višeg asistenta, docenta i potom vanrednog profesora za kojeg je izabran u novembru 2017. godine. U dosadašnjem radu je napisao tri knjige i desetine članaka iz krivično-pravne oblasti. Učestvovao je u realizaciji brojnih domaćih i međunarodnih projekata, u cilju unaprijeđenja praktičnog obrazovanja studenata i promocije Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

U aprilu 2015. godine imenovan je za zamjenika ministra pravde Bosne i Hercegovine, gdje je učestvovao u brojnim aktivnostima reforme državnog pravosuđa koje su obuhvaćene Strukturalnim dijalogom o pravosuđu, Strategijom reforme sektora pravde, te procesom borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u smislu realizacije Akcionog plana Vijeća Evrope Financial Action Task Force-a, što će za krajnji cilj imati ukidanje ograničenja Bosni i Hercegovini kada je riječ o finansijskim tokovima i unaprijediti izvoz i privredu Bosne i Hercegovine. Sa pozicije zamjenika ministra pravde pokazao se i kao izvrstan borac u zaštiti naših boraca od nepravednog progona od strane susjednih država.

Nezir Pivić je član Stranke demokratske akcije. Bio je član Suda časti SDA, 2017. godine izabran je za povjerenika Općinskog odbora SDA Zenica, a na posljednjim unutarstranačkim izborima jednoglasno je izabran za predsjednika SDA Zenica.
Domovina