Tim za pobjede!

Suad Kaknjo

Nosilac liste za Gradsko vijeće Zenice

Ime i prezime: Suad Kaknjo
Datum rođenja: 29.01.1960. godine
Stručna sprema: Diplomirani inžinjer građevinarstva
Zanimanje: Generalni direktor firme Arel d.o.o.

Biografija: U struci radi kao projektant 32 godine. Kao projektant se iskazao na više velikih projekata, a neki od najznačajnijih su: Granični prelaz Izačić, Ensar džamija, Tržni centar Džananović sa hotelom, Metalurg city centar, te još više od stotinu stambenih i poslovnih objekata u cijeloj zemlji. Posebno se ističe projektovanje više od 25 džamija, kako u cjelosti, tako i u fazama rekonstrukcije i dogradnje. Neke od značajnijih su: džamija Putovići, Perin Han, Starina, Maline, Seoci. Pored toga učestvovao u projektovanju na ...

Emina Tufekčić

Ime i prezime: Emina Tufekčić
Datum rođenja: 05.09.1986. godine
Stručna sprema: Pedagoški fakultet
Zanimanje: Profesor Njemačkog jezika

 

Šerif Patković

Ime i prezime: Šerif Patković
Datum rođenja: 05.07.1967. godine
Stručna sprema: Vojna akademija
Zanimanje: Penzionisani komandant "7. Muslimanske brigade"

Emina Babić

Ime i prezime: Emina Babić
Datum rođenja: 09.01.1980. godine
Stručna sprema: Islamski pedagoški fakultet
Zanimanje: Socijalni pedagog

Armin Alijagić

Ime i prezime: Armin Alijagić
Datum rođenja: 31.03.1969. godine
Stručna sprema: Turistički tehničar
Zanimanje: Direktor turističke agencije Sol Azur & Buena Vista

Sabrija Kaknjo

Ime i prezime: Sabrija Kaknjo
Datum rođenja: 03.02.1961. godine
Stručna sprema: Diplomirani ekonomista
Zanimanje: Ovlašteni revizor

 

Selvedina Sarajlić-Spahić

Ime i prezime: Selvedina Sarajlić-Spahić
Datum rođenja: 06.08.1969. godine
Stručna sprema: Dr. Medicine, specijalista porodične medicine
Zanimanje: Direktorica JU “Doma zdravlja” Zenica

Ibrahim Šišić

Ime i prezime: Ibrahim Šišić
Datum rođenja: 16.05.1965. godine
Stručna sprema: Doktor medicine
Zanimanje: Subspecijalista medikalni onkolog, primarijus

Amira Fejzić

Ime i prezime: Amira Fejzić
Datum rođenja: 14.03.1976. godine
Stručna sprema: Diplomirani defektolog-oligofrenolog
Zanimanje: Profesorica u Srednjoj specijalnoj školi

Malik Ejubović

Ime i prezime: Malik Ejubović
Datum rođenja: 21.09.1991. godine
Stručna sprema: Doktor medicine
Zanimanje: Specijalizant opće interne medicine u KBZ

Senaida Tabić

Ime i prezime: Senaida Tabić
Datum rođenja: 29.06.1983. godine
Stručna sprema: Profesorica razradne nastave, postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu
Zanimanje: Direktorica Sektora nabave, Klas d.d.

Abaz Alispahić

Ime i prezime: Abaz Alispahić
Datum rođenja: 03.06.1986. godine
Stručna sprema: Diplomirani ekonomista
Zanimanje: Direktor finansija RM-LH d.o.o.

Hana Ahmetspahić

Ime i prezime: Hana Ahmetspahić
Datum rođenja: 02.08.1988. godine
Stručna sprema: Diplomirani pravnik
Zanimanje:
Rukovodilac službe za pravne, kadrovske i opće poslove u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZDK

Edib Horoz

Ime i prezime: Edib Horoz
Datum rođenja: 25.10.1981. godine
Stručna sprema: Diplomirani inžinjer metalurgije
Zanimanje:
Rukovodilac kvaliteta-inžinjer istraživač na Institutu „Kemal Kapetanović" u Zenici

Mirsad Čizmo

Ime i prezime: Mirsad Čizmo
Datum rođenja: 13.03.1953 godine
Stručna sprema: Srednja stručna sprema
Zanimanje:
Generalni direktor firme RM–LH Zenica

Meliha Spahić

Ime i prezime: Meliha Spahić
Datum rođenja: 01.04.1995. godine
Stručna sprema: Pravni fakultet
Zanimanje:
Referent za pravne i kadrovske poslove

Elvir Purić

Ime i prezime: Elvir Purić
Datum rođenja: 18.01.1974. godine
Stručna sprema: Mašinski tehničar
Zanimanje:
Sportista

Zelda Dizdarević

Ime i prezime: Zelda Dizdarević
Datum rođenja: 11.05.1992. godine
Stručna sprema: Inžinjer građevine
Zanimanje:
Rukovodilac gradilišta u privatnoj firmi

Tarik Zulović

Ime i prezime: Tarik Zulović
Datum rođenja: 23.08.1981. godine
Stručna sprema: Doktor medicine
Zanimanje: Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista ginekološke onkologije

Namir Škaljo

Ime i prezime: Namir Škaljo
Datum rođenja: 05.05.1973. godine
Stručna sprema: Diplomirani inžinjer elektrotehnike
Zanimanje: Vršilac dužnosti direktora BH Telecom d.d., Direkcije Zenica

Aldijana Iriškić

Ime i prezime: Aldijana Iriškić
Datum rođenja: 15.08.1985. godine
Stručna sprema: Fakultet za tjelesni odgoj i sport
Zanimanje: Nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Nijaz Lužić

Ime i prezime: Nijaz Lužić
Datum rođenja: 23.06.1962. godine
Stručna sprema: Srednja medicinska škola Zenica
Zanimanje: Medicinski tehničar u JU Dom zdravlja Zenica / Nemila

Armina Okić

Ime i prezime: Armina Okić
Datum rođenja: 27.06.1995. godine
Stručna sprema: Srednja medicinska škola Zenica
Zanimanje: Medicinski laborant

Almedin Đanan

Ime i prezime: Almedin Đanan
Datum rođenja: 29.09.1987. godine
Stručna sprema: Diplomirani inžinjer hemije
Zanimanje: Menadžer sekcije hemija u departmentu koksara Arcelor Mittal

Amir Stabančić

Ime i prezime: Amir Stabančić
Datum rođenja: 23.07.1986. godine
Stručna sprema: Zdravstveni fakultet
Zanimanje: Služba hitne medicinske pomoći

Medina Jusić

Ime i prezime: Medina Jusić
Datum rođenja: 11.02.1993. godine
Stručna sprema: Studentica Farmaceutsko zdravstvenog fakulteta
Zanimanje: Student

Edhem Čehić

Ime i prezime: Edhem Čehić
Datum rođenja: 15.10.1975. godine
Stručna sprema: Pedagoški fakultet
Zanimanje: Nastavnik razradne nastave

Vildana Kokić

Ime i prezime: Vildana Kokić
Datum rođenja:
Stručna sprema: Diplomirani ekonomista
Zanimanje: 

Fahrudin Pojskić

Ime i prezime: Fahrudin Pojskić
Datum rođenja: 31.08.1963. godine
Stručna sprema: Vojna akademija
Zanimanje: Penzionisani kapetan Armije RBiH

Mustafa Pašalić

Ime i prezime: Mustafa Pašalić
Datum rođenja: 03.01.1963. godine
Stručna sprema: Srednja stručna sprema
Zanimanje:VK Elektromonter V stepen

Paša Smajlović

Ime i prezime: Paša Smajlović
Datum rođenja: 12.01.1990. godine
Stručna sprema: Bachelor pedagogije-psihologije
Zanimanje: 

Samir Spahić

Ime i prezime: Samir Spahić
Datum rođenja: 03.12.1990. godine
Stručna sprema: Diplomirani inžinjer mašinstva
Zanimanje: Razvoj naoružanja u BNT TMiH Novi Travnik

Emina Selimović

Ime i prezime: Emina Selimović
Datum rođenja: 28.9.1991. godine
Stručna sprema: Filozofski fakultet
Zanimanje: Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika

Bahrudin Mahmić

Ime i prezime: Bahrudin Mahmić
Datum rođenja: 23.04.1990. godine
Stručna sprema: Student kriminalističkih nauka
Zanimanje: Služba za Unutrašnju zaštitu JP BH Pošta

Rođen i odrastao u Zenici gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku Školu - smijer Saobraćajni tehničar.

Dugogodisnji uposlenik firme Almy d.o.o u sektorimu za marketing i sektoru za obezbjeđenje.
Trenutno uposlenik JP BH Pošte u službi za Unutrašnju zaštitu.

Dugogodišnji sportista:
34x državni prvak
3x osvajač balkanskog kupa
3x balkanski prvak
Osvajač srebrene medalje na svjetskom prvenstvu 2011. godine.
Svjetski prvak u kick boxu 2017. godine
Nakon svjetskog prvenstva donosi odluku da karijeru  nastavi kao trener.

Oženjen i otac jednog sina.

Faruk Hodžić

Ime i prezime: Faruk Hodžić
Datum rođenja: 27.04.1977. godine
Stručna sprema: Doktor medicine
Zanimanje: Specijalista ortopedije