Ime i prezime: Abaz Alispahić
Datum rođenja: 03.06.1986. godine
Stručna sprema: Diplomirani ekonomista
Zanimanje: Direktor finansija RM-LH d.o.o.