Ime i prezime: Aldijana Iriškić
Datum rođenja: 15.08.1985. godine
Stručna sprema: Fakultet za tjelesni odgoj i sport
Zanimanje: Nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja