Ime i prezime: Armina Okić
Datum rođenja: 27.06.1995. godine
Stručna sprema: Srednja medicinska škola Zenica
Zanimanje: Medicinski laborant