Ime i prezime: Elvir Purić
Datum rođenja: 18.01.1974. godine
Stručna sprema: Mašinski tehničar
Zanimanje:
Sportista