Ime i prezime: Emina Babić
Datum rođenja: 09.01.1980. godine
Stručna sprema: Islamski pedagoški fakultet
Zanimanje: Socijalni pedagog