Ime i prezime: Emina Selimović
Datum rođenja: 28.9.1991. godine
Stručna sprema: Filozofski fakultet
Zanimanje: Magistar književnosti naroda BiH i bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika