Ime i prezime: Emina Tufekčić
Datum rođenja: 05.09.1986. godine
Stručna sprema: Pedagoški fakultet
Zanimanje: Profesor Njemačkog jezika