Ime i prezime: Fahrudin Pojskić
Datum rođenja: 31.08.1963. godine
Stručna sprema: Vojna akademija
Zanimanje: Penzionisani kapetan Armije RBiH