Ime i prezime: Faruk Hodžić
Datum rođenja: 27.04.1977. godine
Stručna sprema: Doktor medicine
Zanimanje: Specijalista ortopedije