Ime i prezime: Ibrahim Šišić
Datum rođenja: 16.05.1965. godine
Stručna sprema: Doktor medicine
Zanimanje: Subspecijalista medikalni onkolog, primarijus