Ime i prezime: Malik Ejubović
Datum rođenja: 21.09.1991. godine
Stručna sprema: Doktor medicine
Zanimanje: Specijalizant opće interne medicine u KBZ