Ime i prezime: Meliha Spahić
Datum rođenja: 01.04.1995. godine
Stručna sprema: Pravni fakultet
Zanimanje:
Referent za pravne i kadrovske poslove