Ime i prezime: Namir Škaljo
Datum rođenja: 05.05.1973. godine
Stručna sprema: Diplomirani inžinjer elektrotehnike
Zanimanje: Vršilac dužnosti direktora BH Telecom d.d., Direkcije Zenica