Ime i prezime: Paša Smajlović
Datum rođenja: 12.01.1990. godine
Stručna sprema: Bachelor pedagogije-psihologije
Zanimanje: