Ime i prezime: Sabrija Kaknjo
Datum rođenja: 03.02.1961. godine
Stručna sprema: Diplomirani ekonomista
Zanimanje: Ovlašteni revizor