Ime i prezime: Selvedina Sarajlić-Spahić
Datum rođenja: 06.08.1969. godine
Stručna sprema: Dr. Medicine, specijalista porodične medicine
Zanimanje: Direktorica JU “Doma zdravlja” Zenica