Ime i prezime: Senaida Tabić
Datum rođenja: 29.06.1983. godine
Stručna sprema: Profesorica razradne nastave, postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu
Zanimanje: Direktorica Sektora nabave, Klas d.d.