Ime i prezime: Vildana Kokić
Datum rođenja:
Stručna sprema: Diplomirani ekonomista
Zanimanje: